top of page

My Skill Set

Na czym się znam i jak uczę?

White File Folders

MNEMONICS
Trening Pamięci

Jestem certyfikowaną trenerką pamięci i nauczę cię, jak efektywnie powtarzać i zapamiętywać - słownictwo, formy, frazy.

Notepad on Desk

COGNITIVE NEUROSCIENCE
neuronauka poznawcza

Wiem, jak działa mózg, kiedy uczy się języków. Mówi o tym cognitive neuroscience - neuronauka poznawcza: o co chodzi z układem  limbicznym, hipokampem, korą przedczołową i co na to wszystko neuroprzekaźniki.

Mam również bogate doświadczenie "w praktyce" i wiem, jak to zrobić, by twój mózg uczył się najefektywniej.

Tidy Desk

AFFECTIVE NEUROSCIENCE
emocje i psychologia
uczenia się

Rozumiem, jaki wpływ mają emocje na nasze uczenie się. Tym z kolei zajmuje się affective neuroscience - neurobiologia emocji. Potrafię zmotywować twój umysł do aktywnej pracy. Pomogę ci rozpoznać, jak negatywne emocje blokują twoje efektywne uczenie się i pokażę ci, jak przełamać bariery językowe, które to uczenie utrudniają.

bottom of page